นโยบายการให้บริการ

 

นโยบายการรับประกันสินค้า (DOA: Dead On Arrival Claim)

1. สภาพสินค้าชำรุด แตกหัก
หรือมีอุปกรณ์ไม่ครบตามที่กำหนดของผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย โดยตรวจพบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ปรากฎในใบกำกับภาษี (Invoice Date)
2. สินค้าชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้
เนื่องจากความบกพร่องทางด้านเทคนิคและชำรุดภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ปรากฎในใบกำกับภาษี (Invoice Date)
3. สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้ ตามข้อ 2
ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และครบถ้วน
4. บรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพสมบูรณ์
และมีหมายเลขเครื่องตรงกับสินค้าที่บรรจุภายในพร้อมด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น CD Driver, User Manual และอื่น ๆ ต้องครบชุดทั้งหมด

กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการ DOA Claim ได้นั้นมีดังต่อไปนี้

1. สินค้าชำรุดจากการใช้งานผิดประเภท
เช่น อุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ เป็นต้น
2. สินค้าชำรุดซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวสินค้า
เช่น การดัดแปลงหรือซ่อมแซมแก้ไขอย่างไม่ถูกวิธี
3. ภาชนะหีบห่อที่บรรจุไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน

ศูนย์บริการเทคนิค บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด พร้อมให้บริการ Call Center เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 18.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ +66 2138 9866 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.