การย้ายศูนย์บริการสาขา

  • บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด ได้ย้ายศูนย์บริการสาขาเชียงใหม่ สาขาขอนแก่น สาขานครราชสีมา และสาขาหาดใหญ่ ไปที่ศูนย์บริการตัวแทน (VASP) ที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทเพื่อให้บริการแก่ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

    ศูนย์บริการ Lenovo สาขาเชียงใหม่

    • แต่งตั้ง: บริษัท เอ แอนด์ เอ นีโอ เทคโนโลยี จำกัด
    • เริ่มให้บริการ: ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566
    • ที่อยู่: (นีโอ ช็อป สาขาโชตนา) 177 อาคาร A5 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
    • โทร. 053 279 533,086 429 0811
    • Email: service_cci@aaneotech.com
    • เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.
    • Google Map: https://maps.app.goo.gl/Y517f27rJT9WTtag8

   ศูนย์บริการ Lenovo สาขาขอนแก่น

    • แต่งตั้ง: บริษัท ขอนแก่น เจเน็ต คอมพิวเตอร์ จำกัด
    • เริ่มให้บริการ: ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566
    • ที่อยู่: 348/11-12 ซอยรื่นรมย์ 1 ถนนรื่นรมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
    • โทร. 043-389445, 096-2367853
    • Email: service@jnet.co.th
    • เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.
    • Google Map: https://maps.app.goo.gl/ag1TrvQmJJTJV6zZ9

   ศูนย์บริการ Lenovo สาขานครราชสีมา

    • แต่งตั้ง: บริษัท ใต้ฟ้าเทคโนโลยี จำกัด
    • เริ่มให้บริการ: ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566
    • ที่อยู่: 10, 12 ถนนจอมพล  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
    • โทร. 044-245111
    • Email: taifahtech@gmail.com
    • เวลาทำการ: เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00 – 18.00 น.
    • Google Map: https://maps.app.goo.gl/KX6tRjQWbaEiDx7e8

   ศูนย์บริการ Lenovo สาขาหาดใหญ่

    • แต่งตั้ง: บริษัท 88 คอมเทค ไอที จำกัด
    • เริ่มให้บริการ: ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2566
    • ที่อยู่: 218/1 ถนนประชาธิปัตย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
    • โทร. 074-343213
    • เวลาทำการ: วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 – 17.30 น.
    • Google Map: https://maps.app.goo.gl/QjJJdTyb5AU9ZtkA8