นโยบายการรับประกันสินค้า (DOA: DEAD ON ARRIVAL CLAIM)

กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการ DOA CLAIM ได้นั้นมีดังต่อไปนี้

ศูนย์บริการวีเซิร์ฟพลัส พร้อมให้บริการ Call Center เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 09.00 – 18.00 น.

หมายเลขโทรศัพท์ +66 2666 9600 ext. 2201 หรืออีเมล callcenter@vserveplus.co.th